210006 - Methanol - 1 l

210006: Methanol - 1 l
210006
210006_01
210006_02
210006_03

Brandalcohol.
- Geschikt voor het verwijderen van vlekken van glas, kristal en plastiek.
- Ook geschikt als brandstof en als antivriesproduct.

Eco Score E
Fles
12 flessen per doos
40 dozen per pallet (480 flessen)
851 g
5400191600051
2
Gevarenaanduidingen :
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301 Giftig bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H331 Giftig bij inademing.
H370 Veroorzaakt schade aan organen (door inademing, door inname, door contact met de huid).Aanmelden