Qfor

Qfor

Qfor is een kwaliteitsmethode die specifiek is afgestemd op alle vormen van training en consulting.

Wanneer een organisatie het Qfor-label krijgt, betekent dit dat ze met positief resultaat werd doorgelicht op vlak van haar interne processen: de processen die een impact hebben op de dienstverlening beantwoorden aan de norm.

De Qfor-erkenning is een waarborg voor ondernemingen die op zoek zijn naar instellingen die erkend zijn voor hun professionalisme, hun expertise en hun ervaring.

De Qfor doorlichting geeft aan de organisatie zelf een helder zicht op de kwaliteit van de dienstverlening, op de sterke en zwakke punten, en dus op de mogelijke initiatieven ter verbetering van die kwaliteit.

Qfor erkende opleidings- en adviesverstrekkers komen in de lijst met erkende organisaties op de website www.maninfo.be. De Qfor erkenning versterkt het kwaliteitsbewust imago ten opzichte van bestaande klanten.

De Qfor erkende organisaties kunnen hun registratie aanvragen bij het Vlaamse Gewest om erkend te worden in het kader van de Ondernemerschapsportefeuille (BEA) en bij het Waals Gewest om erkend te worden te worden in het kader van de Opleidingscheques.

De Qfor audit mondt uit in een auditverslag. GeÔnteresseerden of klanten kunnen dit auditverslag verkrijgen via de Training & Consulting afdeling.

Meer info over Qfor vindt u op de website www.qfor.org