Dit is geen voorraadartikel.
De levertermijn wijkt af van de standaard termijn.
Het artikel kan na levering alleen onder bepaalde voorwaarden teruggenomen of omgeruild worden.

210035 - Tolueen - 1 l

210035: Tolueen - 1 l
210035
210035_01
210035_02
210035_03

Krachtig oplosmiddel.
- Geschikt voor het verwijderen van synthetische producten zoals opgedroogde verf, lak en lijm.
- Niet gebruiken op plastiek.

Eco Score E
Fles
12 flessen per doos
40 dozen per pallet (480 flessen)
879 g
5400191601508
3
Gevarenaanduidingen :
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (door inademing).Aanmelden