210102 - Meubelspray siliconenvrij - 300 ml

210102: Meubelspray siliconenvrij - 300 ml

Siliconenvrije meubelspray op basis van minerale olie.
- Reinigt en voedt houten meubels.
- Verwijdert krassen en vlekken.

Eco Score D
Spray
12 sprays per doos
144 dozen per pallet (1728 sprays)
282 g
5411323010006
1
- Goed schudden voor gebruik.
- Spuit Op het oppervlak en blink op met een zachte doek.


Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Aanmelden