210214 - Zoutzuur - 1 l

210214: Zoutzuur - 1 l
210214
210214_01
210214_02

Zoutzuur.
- Geschikt voor het verwijderen van cementsluier en cementaanslag op zuurbestendige vloeren.
- Ook geschikt voor het ontstoppen van leidingen.

Eco Score D
Fles
12 flessen per doos
66 dozen per pallet (792 flessen)
1150 g
5400191601195
4
1
  • Natuursteen, niet zuurgevoelig
  • Keramische tegels

Niet vermengen met een product op basis van chloor!
Niet te gebruiken op inox (bv gootsteen). Dat oxydeert metaal, staal...
Op voorhand een test doen.

Wordt best in verdunde vorm gebruik. Steeds zuur in water gieten en niet omgekeerd. Grondig naspoelen.

Gevarenaanduidingen :
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.Aanmelden