213213 - Wasbenzine - 1 l

213213: Wasbenzine - 1 l
213213
213213_01
213213_02
213213_03
213213_04

Oplosmiddel (op basis van wasbenzine).
- Geschikt voor het verwijderen van verf, lijm en olievlekken.
- Ook geschikt voor het ontvlekken van tapijten en het ontvetten van metalen.

Eco Score E
Fles
12 flessen per doos
50 dozen per pallet (600 flessen)
706 g

2
Gevarenaanduidingen :
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Aanmelden