250033 - Gum-out kauwgomverwijderaar - 400 ml

250033: Gum-out kauwgomverwijderaar - 400 ml
250033
250033_01
video

Kauwgombevriezer, kauwgomverwijderaar.
- Bevriest kauwgom zodat deze makkelijk te verwijderen is.
- Ook geschikt voor het verwijderen van vlekken van snoep of teer.

Eco Score E
Spray
12 sprays per doos
168 dozen per pallet (2016 sprays)
330 g
5420015508103
Verstuif Gum-Out 1 tot 3 seconden op de vlek, die vervolgens hard wordt.
Verwijder onmiddellijk het hard geworden vuil door het te breken en vervolgens af te borstelen met een harde borstel.

Gevarenaanduidingen:
H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Aanmelden