252005 - Mark Off inkt en lijmrestenverwijderaar - 250 ml

252005: Mark Off inkt en lijmrestenverwijderaar - 250 ml
252005
video

Multifunctionele allesreiniger en ontvetter
- Geschikt voor periodieke verwijdering van vetvlekken, lijmresten, inkt, teer en andere hardnekkige vervuilingen

Eco Score C
Fles
36 flessen per doos

257 g
5420015506215
3
5
  • PVC of vinyl kunststofvloeren
  • Linoleum
  • Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend)
  • Natuursteen, niet zuurgevoelig
  • Keramische tegels
  • Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren
  • Gietvloeren, epoxyvloeren, PU-vloeren en harsgebonden composietvloeren

- Verwijder zo veel mogelijk stickers of lijmresten met een schraper.
- Breng Mark Off onverdund met een doek aan.
- Laat enkele minuten inwerken en verwijder de vervuiling met een vochtige doek.

Voer bij delicate oppervlakken altijd eerst een test uit op een onopvallende plaats.


Gevarenaanduidingen:
H302 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken.
H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.Aanmelden