290008 - Trio Interior 7 - 1 l

290008: Trio Interior 7 - 1 l

Neutrale, aangenaam geparfumeerde allesreiniger op basis van isopropanol
- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle waterbestendige oppervlakken
- Streeploos resultaat

Eco Score C
Fles
12 flessen per doos
45 dozen per pallet (540 flessen)
1051 g
5420015501852
1
7
  • PVC of vinyl kunststofvloeren
  • Linoleum
  • Vloeren met polymeer beschermlaag
  • Rubbervloeren
  • Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend)
  • Natuursteen, niet zuurgevoelig
  • Keramische tegels
  • Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren
  • Gietvloeren, epoxyvloeren, PU-vloeren en harsgebonden composietvloeren

Bij zware vervuiling de oplossing enkele minuten laten inwerken.


Gevarenaanduidingen:
EUH208: Bevat (Mengsel van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, en 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken.
H226 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Accessoire:
224176
290008: Navulbare doseerfles 20 ml Dosy Multi Trio Interior 7 - 1 l
Navulbare doseerfles 20 ml Dosy Multi Trio Interior 7 - 1 l
Eco Score C
10 Fles
Alternatief:
290508
290008: Trio Interior 7 - 5 l
1 Trio Interior 7 - 5 l
Eco Score Crecycled
PVCLINFILMRUBNASNARCERCEMRES
2 Bus
324176
290008: Trio Interior 7 niet navulbare doseerfles 20 ml Dosy Mono - 1 l
1 Trio Interior 7 niet navulbare doseerfles 20 ml Dosy Mono - 1 l
Eco Score C
PVCLINFILMRUBNASNARCERCEMRES
10 Fles