210015 - Synthetische thinner - 1 l

210015: Synthetische thinner - 1 l
210015
210015_01
210015_02
210015_03

Verdunner voor synthetische verf (lak en vernis) en producten op basis van teer.
- Ook geschikt voor het reinigen en ontvetten van glas.

Eco Score E
Fles
12 flessen per doos
40 dozen per pallet (480 flessen)
881 g
5400191600655
2
Gevarenaanduidingen:
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (door inademing).Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
210515
210015: Synthetische thinner - 5 l
2 Info Synthetische thinner - 5 l
Eco Score E
4 Bus