Dit is geen voorraadartikel.
De levertermijn wijkt af van de standaard termijn.
Het artikel kan na levering alleen onder bepaalde voorwaarden teruggenomen of omgeruild worden.

210515 - Synthetische thinner - 5 l

210515: Synthetische thinner - 5 l
210515
210515_01
210515_02
210515_03

Verdunner voor synthetische verf (lak en vernis) en producten op basis van teer.
- Ook geschikt voor het reinigen en ontvetten van glas.

Eco Score E
Bus
4 bussen per doos
32 dozen per pallet (128 bussen)
4750 g
5400191600662
2
Gevarenaanduidingen:
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (door inademing).Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
210015
210515: Synthetische thinner - 1 l
2 Synthetische thinner - 1 l
Eco Score E
12 Fles