210121 - Aceton - 1 l

210121: Aceton - 1 l
210121
210121_01
210121_02

Oplosmiddel.
- Geschikt voor het verwijderen van synthetische producten zoals opgedroogde verf en lijm.

Eco Score D
Fles
12 flessen per doos
40 dozen per pallet (480 flessen)
850 g
5400191600907
3
Gevarenaanduidingen :
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
210521
210121: Aceton - 5 l
3 Aceton - 5 l
Eco Score D
4 Bus