210521 - Aceton - 5 l

210521: Aceton - 5 l
210521
210521_01
210521_02

Oplosmiddel.
- Geschikt voor het verwijderen van synthetische producten zoals opgedroogde verf en lijm.

Eco Score D
Bus
4 bussen per doos
32 dozen per pallet (128 bussen)
4150 g
5400191600914
3
Gevarenaanduidingen :
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
210121
210521: Aceton - 1 l
3 Aceton - 1 l
Eco Score D
12 Fles