Onze Hotelcar housekeeping wagens zijn moduleerbaar in functie van het aantal kamers dat moet worden schoongemaakt.