209993D - Javel 18° - 3 x 5 l

209993D: Javel 18° - 3 x 5 l
209993D
209993D_01
209993D_02

Zeer krachtige hygiënische reiniger en bleekmiddel.

Eco Score E
Doos
1 doos per doos
48 dozen per pallet (48 dozen)
16640 g
5411161111538
3
12
Gevarenaanduidingen:
EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Skin Corr. 1B: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
209999D
209993D: Javel 10° - 3 x 5 l
3 Javel 10° - 3 x 5 l
Eco Score E
1 Doos
209996D
209993D: Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l
3 Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l
Eco Score E
1 Doos
210681
209993D: Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)
4 Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)
Eco Score E
3 Bus