210681 - Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)

210681: Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)
210681
210681_01

Zeer geconcentreerd actief chloor
- Fungicide en bactericide werking
- Toelatingsnummer België: 1815B (gesloten circuit)
- Dit product is niet geschikt voor verkoop en gebruik in Nederland

Eco Score E
Bus
3 bussen per doos
48 dozen per pallet (144 bussen)
6142 g

4
13.5
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

1) Desinfectie van oppervlakken in de openbare gezondheidszorg en de voedingssector (toiletpotten, oppervlakken in de frisdrank industrie, brouwerijen en melkindustrie): de oppervlakken moeten voor behandeling worden gereinigd. Dosering: bactericide bij 0.27% (411 ppm actief chloor) contacttijd 5 minuten. Fungicide bij 0.54% (819 ppm actief chloor) contacttijd 5 minuten. Indien de oppervlakken na behandeling in contact komen met voedingsmiddelen dient grondig te worden nagespoeld met drinkwater.

2) Drinkwaterdesinfectie: dosering van het product zodanig dat de concentratie aan residueel chloor in het water ligt tussen 1-10 mg/l

3) Desinfectie van zwembaden: dosering van het product zodanig dat de concentratie aan residueel chloor in het water ligt tussen 1-3 ppm

4) Toepassingen volgens onderdompelen en CIP (koelwatersystemen en ander proceswater, afvalwater, reiniging van bloemen, reiniging en desinfectie van materiaal en leidingen voor drinkwater en de frisdrankenindustrie, brouwerijen en de melkindustrie). De materialen moeten voor behandeling worden gereinigd.
o Bactericide bij 0.05 % contacttijd van 5 minuten
o Fungicide bij 0,24 %, contacttijd van 15 minuten
o Fungicide bij 1.20 %, contacttijd van 5 minuten
Indien de materialen niet vooraf worden gereinigd heeft het product een bactericide werking bij een conc van 1 ppm aan residueel actief chloor bij 10 minuten en in licht vervuilde omstandigheden.


Gevarenaanduidingen:
EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Skin Corr. 1B: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Aquatic Acute 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Aquatic Chronic 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgenAanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
209993D
210681: Javel 18° - 3 x 5 l
3 Javel 18° - 3 x 5 l
Eco Score E
1 Doos
209996D
210681: Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l
3 Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l
Eco Score E
1 Doos
209999D
210681: Javel 10° - 3 x 5 l
3 Javel 10° - 3 x 5 l
Eco Score E
1 Doos