209999D - Javel 10° - 3 x 5 l

209999D: Javel 10° - 3 x 5 l
209999D
209999D_01
209999D_02

Krachtige hygiënische reiniger en bleekmiddel.

Eco Score E
Doos
1 doos per doos
48 dozen per pallet (48 dozen)
16640 g

3
11.9
Gevarenaanduidingen:
EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H410 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
209996D
209999D: Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l
3 Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l
Eco Score E
1 Doos
209993D
209999D: Javel 18° - 3 x 5 l
3 Javel 18° - 3 x 5 l
Eco Score E
1 Doos
210681
209999D: Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)
4 Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)
Eco Score E
3 Bus