209996D - Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l

209996D: Javel 12° dennenfris - 6 x 2 l
209996D
209996D_01
209996D_02

Krachtige hygiënische reiniger en bleekmiddel.
- Met dennengeur.

Eco Score E
Doos
1 doos per doos
50 dozen per pallet (50 dozen)
13580 g

3
7.8
Zuiveren en ontgeuren:
- Gebruik Javel onverdund op de te zuiveren oppervlakken en laat 5 minuten inwerken.
- Spoel na met water.

Verwijderen van hardnekkige vlekken:
- Gebruik Javel onverdund op de te verwijderen vlekken en laat inwerken tot ze verdwenen zijn.
- Spoel na met water.

Zuiveren van stoepen, terrassen, tegels,...
- Verdun 1 glas Javel met een emmer water.
- Laat minstens 10 minuten inwerken en spoel dan na met water.

NIET GEBRUIKEN op aluminium of roestvrij staal!

Gevarenaanduidingen:
EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H410 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
209999D
209996D: Javel 10° - 3 x 5 l
3 Javel 10° - 3 x 5 l
Eco Score E
1 Doos
209993D
209996D: Javel 18° - 3 x 5 l
3 Javel 18° - 3 x 5 l
Eco Score E
1 Doos
210681
209996D: Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)
4 Natriumhypochloriet 48° - 5 l (1815B - Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit)
Eco Score E
3 Bus